Forum Linux Mint Polska
[Tutorial] Konfiguracja GRUB - domyślny system operacyjny - Wersja do druku

+- Forum Linux Mint Polska (https://forum.linuxmint.pl)
+-- Dział: Wsparcie (https://forum.linuxmint.pl/forumdisplay.php?fid=203)
+--- Dział: Poradniki i najczęściej zadawane pytania (https://forum.linuxmint.pl/forumdisplay.php?fid=123)
+--- Wątek: [Tutorial] Konfiguracja GRUB - domyślny system operacyjny (/showthread.php?tid=161)Konfiguracja GRUB - domyślny system operacyjny - magnus - 09-04-2019

Jeżeli zainstalujemy Linux Mint obok innego systemu operacyjnego to przy starcie komputera będziemy mieli możliwość wyboru systemu z listy. Czas oczekiwania na interakcję użytkownika wynosi 10 sekund a następnie automatycznie jest uruchamiany Linux Mint. Możliwa jest zmiana domyślnego systemu i innych parametrów poprzez edycję pliku konfiguracyjnego programu rozruchowego GRUB.

Po starcie komputera i pojawieniu się listy systemów, naciskamy jakikolwiek klawisz alfanumeryczny na klawiaturze (z wyjątkiem e i c) żeby zatrzymać odliczanie.

[Obrazek: qsHBH9Hl.png]

Sprawdzamy na której linii znajduje się system który chcemy uruchamiać domyślnie. Liczenie rozpoczynamy od zera. W tym przykładzie to Windows na linii numer 2.

Kod:
0. Linux Mint 19.3 Cinnamon
1. Opcje zaawansowane dla systemu Linux Mint 19.3 Cinnamon
2. Windows Boot Manager (na /dev/nvme0n1p1)
3. System setup

Następnie otwieramy plik z konfiguracją za pomocą polecenia w terminalu (hasło wpisujemy dwa razy).

Kod:
xed admin:///etc/default/grub

Wszystkie linie tekstu zaczynające się od # to komentarze albo nieaktywne linie kodu.
Wyszukujemy tą linię kodu:

Kod:
GRUB_DEFAULT=0

W miejsce 0 wstawiamy nowy numer linii:

Kod:
GRUB_DEFAULT=2


Jeżeli chcemy żeby automatycznie startował ostatnio uruchomiony system to w miejsce 0 wstawiamy saved:

Kod:
GRUB_DEFAULT=saved

I dodajemy poniżej jeszcze jedną linię kodu:

Kod:
GRUB_SAVEDEFAULT="true"


Jeżeli chcemy zmienić czas wyświetlania listy przed automatycznym uruchomieniem systemu to wyszukujemy tą linię kodu:

Kod:
GRUB_TIMEOUT=10

W miejsce 10 wpisujemy dowolną liczbę sekund.


Wpisanie -1 spowoduje że lista będzie pokazywana do czasu interakcji użytkownika.

Kod:
GRUB_TIMEOUT=-1


Wpisanie 0.1 spowoduje że lista w ogóle nie będzie pokazana (tą opcję stosujemy tylko w przypadku gdy naszym domyślnym systemem jest Linux Mint, co daje nam możliwość przywrócenia dostępu do listy):

Kod:
GRUB_TIMEOUT=0.1


Aktualizacja ustawień

Po zakończeniu edytowania i zapisaniu pliku konfiguracyjnego dokonujemy aktualizacji ustawień wykonując polecenie w terminalu:

Kod:
sudo update-grub