Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Shortwave - radio internetowe - X Window System error
#1
0
Witam,
po aktualizacji systemu ( Linux Mint 19.3 Tricia x86_64, Cinnamon ) nie mogę uruchomić Shortwave - radio internetowe, zainstalowane z flatpak z menadżera oprogramowania. Próbowałem zainstalować na nowo, też nic nie dało. Po uruchomieniu w terminalu otrzymuję następujący komunikat 
Kod:

(de.haeckerfelix.Shortwave:2): Gdk-WARNING **: 14:09:53.111: The program 'de.haeckerfelix.Shortwave' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'GLXBadFBConfig'.
  (Details: serial 281 error_code 179 request_code 155 (GLX) minor_code 0)
  (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
  that is, you will receive the error a while after causing it.
  To debug your program, run it with the GDK_SYNCHRONIZE environment
  variable to change this behavior. You can then get a meaningful
  backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.) >
.  Przetłumaczyłem komunikat, starałem się znaleźć rozwiązanie, nie dałem rady. Czy ktoś może pomóc i wytłumaczyć co się stało ?.

konfiguracja sprzętowa  - inxi -Fxz

Kod:
System:
  Host: witlandia Kernel: 5.4.0-73-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.5.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
  base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:
  Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 780 v: N/A serial: <filter>
  Mobo: Dell model: 0C27VV v: A00 serial: <filter> BIOS: Dell v: A15
  date: 08/06/2013
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo E7500 bits: 64 type: MCP
  arch: Penryn rev: A L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx bogomips: 11703
  Speed: 1709 MHz min/max: 1600/2933 MHz Core speeds (MHz): 1: 2086 2: 1969
Graphics:
  Device-1: Intel 4 Series Integrated Graphics vendor: Dell driver: i915
  v: kernel bus ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Q45/Q43 (ELK) v: 2.1 Mesa 20.0.8
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 82801JD/DO HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-73-generic
Network:
  Device-1: Intel 82567LM-3 Gigabit Network vendor: Dell driver: e1000e
  v: 3.2.6-k port: ece0 bus ID: 00:19.0
  IF: enp0s25 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.06 TiB used: 60.76 GiB (5.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD1600AAJS-75M0A0
  size: 149.01 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EZRX-00L4HB0
  size: 931.51 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 46.68 GiB used: 18.66 GiB (40.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: /home size: 95.48 GiB used: 41.82 GiB (43.8%) fs: ext4
  dev: /dev/sda2
  ID-3: swap-1 size: 3.81 GiB used: 286.8 MiB (7.3%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 30.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 232 Uptime: 4h 40m Memory: 3.68 GiB used: 2.05 GiB (55.8%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.5.0 Shell: bash v: 4.4.20
  inxi: 3.0.32
Odpowiedz
#2
0
Może spróbuj zbudować sobie ręcznie zgodnie z https://gitlab.gnome.org/World/Shortwave#building
Cytat:Building it manually

git clone https://gitlab.gnome.org/World/Shortwave.git
cd Shortwave
meson --prefix=/usr build
ninja -C build
sudo ninja -C build install

You need following dependencies to build Shortwave:

Rust 1.48 or later
GTK 4
Gstreamer 1.16 or later
Sqlite3
OpenSSL
libadwaita
Meson Buildsystem

If you need help to build Shortwave, please don't hesitate to ask here!
Odpowiedz
#3
0
Ze względu na wymaganie bibliotek GTK4 to nie jest proste, bo nie ma tych bibliotek w repozytoriach.
Pozostaje jeszcze spróbować paczki snap lub starszej wersji flatpak, która działała.
Odpowiedz
#4
0
Na moim Mincie 19.3 działa bez problemów.
A mam takie same środowisko, kernel i Xorga.
Wrzuć wyniki:
Kod:
xdpyinfo
i
Kod:
cat /var/log/Xorg.0.log
może coś wskaże winowajcę.
Odpowiedz
#5
0
(20-05-2021, 17:30)dedito napisał(a): Na moim Mincie 19.3 działa bez problemów.
A mam takie same środowisko, kernel i Xorga.
Wrzuć wyniki:
Kod:
xdpyinfo
i
Kod:
cat /var/log/Xorg.0.log
może coś wskaże winowajcę.
Do aktualizacji też nie miałem problemu

Dodano po pewnym czasie:
Kod:
[email protected]:~$ xdpyinfo
name of display:    :0
version number:    11.0
vendor string:    The X.Org Foundation
vendor release number:    11906000
X.Org version: 1.19.6
maximum request size:  16777212 bytes
motion buffer size:  256
bitmap unit, bit order, padding:    32, LSBFirst, 32
image byte order:    LSBFirst
number of supported pixmap formats:    7
supported pixmap formats:
    depth 1, bits_per_pixel 1, scanline_pad 32
    depth 4, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
    depth 8, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
    depth 15, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32
    depth 16, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32
    depth 24, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
    depth 32, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
keycode range:    minimum 8, maximum 255
focus:  window 0x5000008, revert to Parent
number of extensions:    29
    BIG-REQUESTS
    Composite
    DAMAGE
    DOUBLE-BUFFER
    DPMS
    DRI2
    DRI3
    GLX
    Generic Event Extension
    MIT-SCREEN-SAVER
    MIT-SHM
    Present
    RANDR
    RECORD
    RENDER
    SECURITY
    SGI-GLX
    SHAPE
    SYNC
    X-Resource
    XC-MISC
    XFIXES
    XFree86-DGA
    XFree86-VidModeExtension
    XINERAMA
    XInputExtension
    XKEYBOARD
    XTEST
    XVideo
default screen number:    0
number of screens:    1

screen #0:
  dimensions:    1920x1080 pixels (508x285 millimeters)
  resolution:    96x96 dots per inch
  depths (7):    24, 1, 4, 8, 15, 16, 32
  root window id:    0xe9
  depth of root window:    24 planes
  number of colormaps:    minimum 1, maximum 1
  default colormap:    0x20
  default number of colormap cells:    256
  preallocated pixels:    black 0, white 16777215
  options:    backing-store WHEN MAPPED, save-unders NO
  largest cursor:    256x256
  current input event mask:    0xfa8033
    KeyPressMask             KeyReleaseMask           EnterWindowMask         
    LeaveWindowMask          ExposureMask             StructureNotifyMask     
    SubstructureNotifyMask   SubstructureRedirectMask FocusChangeMask         
    PropertyChangeMask       ColormapChangeMask      
  number of visuals:    58
  default visual id:  0x21
  visual:
    visual id:    0x21
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0x22
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xb1
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xb2
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xb3
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xb4
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xb5
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xb6
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xb7
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xb8
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xb9
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xba
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xbb
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xbc
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xbd
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xbe
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xbf
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xc0
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xc1
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xc2
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xc3
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xc4
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xc5
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xc6
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xc7
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xc8
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xc9
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xca
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xcb
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xcc
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xcd
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xce
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xcf
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xd0
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xd1
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xd2
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xd3
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xd4
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xd5
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xd6
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xd7
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xd8
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xd9
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xda
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xdb
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xdc
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xdd
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xde
    class:    DirectColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0x6e
    class:    TrueColor
    depth:    32 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xdf
    class:    TrueColor
    depth:    32 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xe0
    class:    TrueColor
    depth:    32 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xe1
    class:    TrueColor
    depth:    32 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xe2
    class:    TrueColor
    depth:    32 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xe3
    class:    TrueColor
    depth:    32 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xe4
    class:    TrueColor
    depth:    32 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xe5
    class:    TrueColor
    depth:    32 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xe6
    class:    TrueColor
    depth:    32 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xe7
    class:    TrueColor
    depth:    32 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
Odpowiedz
#6
0
Próbowałeś ze snapa?
Odpowiedz
#7
0
Kod:
[email protected]:~$ cat /var/log/Xorg.0.log
[    38.411]
X.Org X Server 1.19.6
Release Date: 2017-12-20
[    38.411] X Protocol Version 11, Revision 0
[    38.411] Build Operating System: Linux 4.15.0-140-generic x86_64 Ubuntu
[    38.411] Current Operating System: Linux witlandia 5.4.0-73-generic #82~18.04.1-Ubuntu SMP Fri Apr 16 15:10:02 UTC 2021 x86_64
[    38.411] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-73-generic root=UUID=54a506a4-f710-44d7-a96c-178211a5b8d4 ro quiet splash vt.handoff=1
[    38.411] Build Date: 08 April 2021  01:57:21PM
[    38.411] xorg-server 2:1.19.6-1ubuntu4.9 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[    38.411] Current version of pixman: 0.34.0
[    38.411]     Before reporting problems, check http://wiki.x.org
    to make sure that you have the latest version.
[    38.411] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
    (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
    (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    38.411] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu May 20 21:50:45 2021
[    38.576] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    38.665] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    38.665] (==) No screen section available. Using defaults.
[    38.665] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    38.665] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    38.666] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
    Using a default monitor configuration.
[    38.666] (==) Automatically adding devices
[    38.666] (==) Automatically enabling devices
[    38.666] (==) Automatically adding GPU devices
[    38.666] (==) Automatically binding GPU devices
[    38.666] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[    38.708] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    38.708]     Entry deleted from font path.
[    38.708] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[    38.708]     Entry deleted from font path.
[    38.708] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[    38.708]     Entry deleted from font path.
[    38.708] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[    38.708]     Entry deleted from font path.
[    38.708] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[    38.708]     Entry deleted from font path.
[    38.708] (==) FontPath set to:
    /usr/share/fonts/X11/misc,
    /usr/share/fonts/X11/Type1,
    built-ins
[    38.708] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    38.708] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
    If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    38.716] (II) Loader magic: 0x55862963d020
[    38.716] (II) Module ABI versions:
[    38.716]     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    38.716]     X.Org Video Driver: 23.0
[    38.716]     X.Org XInput driver : 24.1
[    38.716]     X.Org Server Extension : 10.0
[    38.717] (++) using VT number 7

[    38.717] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[    38.718] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    38.726] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:2e12:1028:0420 rev 3, Mem @ 0xf7c00000/4194304, 0xe0000000/268435456, I/O @ 0x0000ecb0/8, BIOS @ 0x????????/131072
[    38.726] (--) PCI: (0:0:2:1) 8086:2e13:1028:0420 rev 3, Mem @ 0xf7b00000/1048576
[    38.726] (II) LoadModule: "glx"
[    38.793] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    39.000] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    39.000]     compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    39.001]     ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[    39.001] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 0
[    39.001] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[    39.001] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[    39.001] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    39.001] (II) LoadModule: "modesetting"
[    39.029] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    39.061] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    39.061]     compiled for 1.19.6, module version = 1.19.6
[    39.061]     Module class: X.Org Video Driver
[    39.061]     ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    39.061] (II) LoadModule: "fbdev"
[    39.061] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    39.177] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    39.177]     compiled for 1.19.3, module version = 0.4.4
[    39.177]     Module class: X.Org Video Driver
[    39.177]     ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    39.177] (II) LoadModule: "vesa"
[    39.177] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    39.209] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    39.209]     compiled for 1.19.3, module version = 2.3.4
[    39.209]     Module class: X.Org Video Driver
[    39.209]     ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    39.209] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    39.209] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    39.209] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    39.238] (II) modeset(0): using drv /dev/dri/card0
[    39.238] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[    39.238] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    39.238] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    39.238] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    39.254] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    39.254]     compiled for 1.19.6, module version = 0.0.2
[    39.254]     ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[    39.254] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    39.255] (II) modeset(0): Creating default Display subsection in Screen section
    "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    39.255] (==) modeset(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[    39.255] (==) modeset(0): RGB weight 888
[    39.255] (==) modeset(0): Default visual is TrueColor
[    39.255] (II) Loading sub module "glamoregl"
[    39.255] (II) LoadModule: "glamoregl"
[    39.255] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[    39.538] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[    39.538]     compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    39.538]     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    39.538] (II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
[    40.144] (II) glamor: EGL version 1.4:
[    40.353] (II) modeset(0): glamor initialized
[    40.386] (II) modeset(0): Output VGA-1 has no monitor section
[    40.387] (II) modeset(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[    40.387] (II) modeset(0): Output DP-1 has no monitor section
[    40.437] (II) modeset(0): EDID for output VGA-1
[    40.437] (II) modeset(0): Manufacturer: ACR  Model: 3e3  Serial#: 1930436775
[    40.437] (II) modeset(0): Year: 2017  Week: 31
[    40.437] (II) modeset(0): EDID Version: 1.3
[    40.437] (II) modeset(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[    40.437] (II) modeset(0): Sync:  Separate
[    40.437] (II) modeset(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 53  vert.: 30
[    40.437] (II) modeset(0): Gamma: 2.20
[    40.437] (II) modeset(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend; RGB/Color Display
[    40.437] (II) modeset(0): First detailed timing is preferred mode
[    40.437] (II) modeset(0): redX: 0.645 redY: 0.331   greenX: 0.314 greenY: 0.618
[    40.437] (II) modeset(0): blueX: 0.150 blueY: 0.069   whiteX: 0.312 whiteY: 0.328
[    40.437] (II) modeset(0): Supported established timings:
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): [email protected]
[    40.437] (II) modeset(0): Manufacturer's mask: 0
[    40.437] (II) modeset(0): Supported standard timings:
[    40.437] (II) modeset(0): #0: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    40.437] (II) modeset(0): #1: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    40.437] (II) modeset(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    40.437] (II) modeset(0): #3: hsize: 1280  vsize 720  refresh: 60  vid: 49281
[    40.437] (II) modeset(0): #4: hsize: 1280  vsize 800  refresh: 60  vid: 129
[    40.437] (II) modeset(0): #5: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[    40.437] (II) modeset(0): #6: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    40.437] (II) modeset(0): #7: hsize: 1920  vsize 1080  refresh: 60  vid: 49361
[    40.437] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[    40.437] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  531 x 299 mm
[    40.437] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    40.437] (II) modeset(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    40.437] (II) modeset(0): Ranges: V min: 55 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 80 kHz, PixClock max 175 MHz
[    40.437] (II) modeset(0): Monitor name: K242HL
[    40.437] (II) modeset(0): Serial No: T0FEE0108522
[    40.437] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[    40.437] (II) modeset(0):     00ffffffffffff000472e303a7201073
[    40.437] (II) modeset(0):     1f1b010368351e78ca39b0a554509e26
[    40.437] (II) modeset(0):     115054bfef80714f8140818081c08100
[    40.437] (II) modeset(0):     9500b300d1c0023a801871382d40582c
[    40.437] (II) modeset(0):     4500132b2100001e000000fd00374c1e
[    40.437] (II) modeset(0):     5011000a202020202020000000fc004b
[    40.437] (II) modeset(0):     323432484c0a202020202020000000ff
[    40.437] (II) modeset(0):     005430464545303130383532320a003a
[    40.437] (II) modeset(0): Printing probed modes for output VGA-1
[    40.437] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    40.437] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    40.437] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    40.437] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    40.437] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    40.437] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    40.437] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    40.437] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    40.438] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    40.439] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[    40.439] (II) modeset(0): EDID for output DP-1
[    40.439] (II) modeset(0): Output VGA-1 connected
[    40.439] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[    40.439] (II) modeset(0): Output DP-1 disconnected
[    40.439] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[    40.439] (II) modeset(0): Output VGA-1 using initial mode 1920x1080 +0+0
[    40.439] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    40.439] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[    40.439] (II) Loading sub module "fb"
[    40.439] (II) LoadModule: "fb"
[    40.439] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    40.449] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    40.449]     compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    40.449]     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    40.449] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    40.449] (II) Unloading fbdev
[    40.449] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[    40.449] (II) Unloading fbdevhw
[    40.449] (II) UnloadModule: "vesa"
[    40.449] (II) Unloading vesa
[    40.449] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    40.759] (==) modeset(0): Backing store enabled
[    40.759] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[    40.765] (II) modeset(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    40.786] (==) modeset(0): DPMS enabled
[    40.786] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[    40.786] (II) modeset(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[    40.786] (II) modeset(0): [DRI2]   VDPAU driver: i965
[    40.786] (--) RandR disabled
[    40.792] (II) SELinux: Disabled on system
[    40.803] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    40.803] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[    40.803] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[    40.803] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es{,2}_profile
[    40.803] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[    40.803] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control
[    40.803] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[    40.803] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[    40.803] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_fbconfig_packed_float
[    40.803] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[    40.803] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[    40.803] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    40.805] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[    40.805] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[    41.010] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[    41.010] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    41.010] (II) LoadModule: "libinput"
[    41.010] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[    41.162] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[    41.162]     compiled for 1.19.6, module version = 0.27.1
[    41.162]     Module class: X.Org XInput Driver
[    41.162]     ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[    41.162] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    41.162] (**) Power Button: always reports core events
[    41.162] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[    41.162] (**) Option "_source" "server/udev"
[    41.163] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    41.163] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[    41.163] (II) event1  - Power Button: device removed
[    41.176] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[    41.176] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    41.176] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    41.176] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    41.200] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    41.200] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[    41.200] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[    41.200] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    41.200] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    41.200] (**) Power Button: always reports core events
[    41.200] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[    41.200] (**) Option "_source" "server/udev"
[    41.201] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    41.201] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    41.201] (II) event0  - Power Button: device removed
[    41.216] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[    41.216] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[    41.216] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    41.216] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    41.217] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    41.217] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    41.218] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Keyboard (/dev/input/event3)
[    41.218] (**) Logitech USB Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    41.218] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech USB Keyboard'
[    41.218] (**) Logitech USB Keyboard: always reports core events
[    41.218] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[    41.218] (**) Option "_source" "server/udev"
[    41.219] (II) event3  - Logitech USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    41.219] (II) event3  - Logitech USB Keyboard: device is a keyboard
[    41.219] (II) event3  - Logitech USB Keyboard: device removed
[    41.236] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:046D:C31C.0002/input/input6/event3"
[    41.236] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 8)
[    41.236] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    41.236] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    41.237] (II) event3  - Logitech USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    41.237] (II) event3  - Logitech USB Keyboard: device is a keyboard
[    41.238] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Keyboard Consumer Control (/dev/input/event4)
[    41.238] (**) Logitech USB Keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    41.238] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech USB Keyboard Consumer Control'
[    41.238] (**) Logitech USB Keyboard Consumer Control: always reports core events
[    41.238] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    41.238] (**) Option "_source" "server/udev"
[    41.239] (II) event4  - Logitech USB Keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    41.239] (II) event4  - Logitech USB Keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[    41.239] (II) event4  - Logitech USB Keyboard Consumer Control: device removed
[    41.252] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1:1.1/0003:046D:C31C.0003/input/input7/event4"
[    41.252] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Keyboard Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 9)
[    41.252] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    41.252] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    41.253] (II) event4  - Logitech USB Keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    41.253] (II) event4  - Logitech USB Keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[    41.254] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Keyboard System Control (/dev/input/event5)
[    41.254] (**) Logitech USB Keyboard System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    41.254] (II) Using input driver 'libinput' for 'Logitech USB Keyboard System Control'
[    41.254] (**) Logitech USB Keyboard System Control: always reports core events
[    41.254] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[    41.254] (**) Option "_source" "server/udev"
[    41.255] (II) event5  - Logitech USB Keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    41.255] (II) event5  - Logitech USB Keyboard System Control: device is a keyboard
[    41.255] (II) event5  - Logitech USB Keyboard System Control: device removed
[    41.268] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1:1.1/0003:046D:C31C.0003/input/input8/event5"
[    41.268] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Keyboard System Control" (type: KEYBOARD, id 10)
[    41.268] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    41.268] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    41.269] (II) event5  - Logitech USB Keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[    41.269] (II) event5  - Logitech USB Keyboard System Control: device is a keyboard
[    41.270] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Mic (/dev/input/event7)
[    41.270] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    41.270] (II) This device may have been added with another device file.
[    41.270] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Line (/dev/input/event8)
[    41.270] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    41.270] (II) This device may have been added with another device file.
[    41.270] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Line Out (/dev/input/event9)
[    41.270] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    41.270] (II) This device may have been added with another device file.
[    41.271] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Front Headphone (/dev/input/event10)
[    41.271] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    41.271] (II) This device may have been added with another device file.
[    41.272] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP Usb Mouse (/dev/input/event2)
[    41.272] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    41.272] (II) Using input driver 'libinput' for 'SIGMACHIP Usb Mouse'
[    41.272] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: always reports core events
[    41.272] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[    41.272] (**) Option "_source" "server/udev"
[    41.329] (II) event2  - SIGMACHIP Usb Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    41.329] (II) event2  - SIGMACHIP Usb Mouse: device is a pointer
[    41.329] (II) event2  - SIGMACHIP Usb Mouse: device removed
[    41.368] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2/6-2:1.0/0003:1C4F:0034.0006/input/input16/event2"
[    41.368] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP Usb Mouse" (type: MOUSE, id 11)
[    41.369] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    41.369] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) selected scheme none/0
[    41.369] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    41.369] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    41.429] (II) event2  - SIGMACHIP Usb Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    41.429] (II) event2  - SIGMACHIP Usb Mouse: device is a pointer
[    41.429] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP Usb Mouse (/dev/input/mouse0)
[    41.429] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    41.429] (II) This device may have been added with another device file.
[    41.430] (II) config/udev: Adding input device Dell WMI hotkeys (/dev/input/event6)
[    41.430] (**) Dell WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    41.430] (II) Using input driver 'libinput' for 'Dell WMI hotkeys'
[    41.430] (**) Dell WMI hotkeys: always reports core events
[    41.430] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[    41.430] (**) Option "_source" "server/udev"
[    41.431] (II) event6  - Dell WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[    41.431] (II) event6  - Dell WMI hotkeys: device is a keyboard
[    41.431] (II) event6  - Dell WMI hotkeys: device removed
[    41.444] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/PNP0C14:00/wmi_bus/wmi_bus-PNP0C14:00/9DBB5994-A997-11DA-B012-B622A1EF5492/input/input9/event6"
[    41.444] (II) XINPUT: Adding extended input device "Dell WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 12)
[    41.444] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    41.444] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    41.445] (II) event6  - Dell WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[    41.445] (II) event6  - Dell WMI hotkeys: device is a keyboard
[    41.519] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP Usb Mouse (/dev/input/mouse0)
[    41.519] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    41.519] (II) This device may have been added with another device file.
[    41.519] (II) config/udev: removing device SIGMACHIP Usb Mouse
[    41.519] (II) event2  - SIGMACHIP Usb Mouse: device removed
[    41.548] (II) UnloadModule: "libinput"
[    41.549] (II) config/udev: Adding input device SIGMACHIP Usb Mouse (/dev/input/event2)
[    41.549] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    41.549] (II) Using input driver 'libinput' for 'SIGMACHIP Usb Mouse'
[    41.549] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: always reports core events
[    41.549] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[    41.549] (**) Option "_source" "server/udev"
[    41.609] (II) event2  - SIGMACHIP Usb Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    41.609] (II) event2  - SIGMACHIP Usb Mouse: device is a pointer
[    41.609] (II) event2  - SIGMACHIP Usb Mouse: device removed
[    41.644] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb6/6-2/6-2:1.0/0003:1C4F:0034.0006/input/input16/event2"
[    41.644] (II) XINPUT: Adding extended input device "SIGMACHIP Usb Mouse" (type: MOUSE, id 11)
[    41.645] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    41.645] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) selected scheme none/0
[    41.645] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    41.645] (**) SIGMACHIP Usb Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    41.709] (II) event2  - SIGMACHIP Usb Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[    41.709] (II) event2  - SIGMACHIP Usb Mouse: device is a pointer
[    58.701] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 995
[    58.701] (II) modeset(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    58.701] (II) modeset(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    58.701] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    58.701] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    58.702] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    58.702] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    58.702] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    58.702] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    58.702] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    58.702] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    58.702] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 995
[    58.750] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    58.750] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    58.750] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    58.750] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 995
[    58.798] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    58.798] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    58.798] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    58.798] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    58.799] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    58.799] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    58.799] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    58.799] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    58.799] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 995
[    58.931] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    58.931] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    58.931] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    58.931] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 995
[    61.659] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    61.659] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    61.659] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    61.659] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    62.424] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 995
[    62.424] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    62.424] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    62.424] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    62.424] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    62.424] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    62.424] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    62.424] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    62.424] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    62.424] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    62.424] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    62.424] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    62.424] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    62.424] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    62.424] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    62.424] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    62.425] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    62.425] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    62.425] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    62.425] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    62.425] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    62.425] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    62.425] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    62.425] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    62.425] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    62.425] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    62.425] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[    62.525] (II) modeset(0): EDID vendor "ACR", prod id 995
[    62.525] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    62.525] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    62.525] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    62.525] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    62.525] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    62.525] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    62.526] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
[   105.487] Using O_TMPFILE

Dodano po pewnym czasie:
Nie znalazłem snapa. Instalacja tylko z flatpaka
Odpowiedz
#8
0
Dziwna ta Twoja wyszukiwarka.
https://snapcraft.io/shortwave
Odpowiedz
#9
Thumbs Up 
0
(20-05-2021, 22:50)dedito napisał(a): Dziwna ta Twoja wyszukiwarka.
https://snapcraft.io/shortwave
Dzięki za linka i pomoc. Zainstalowane, mam swoje radio. Sam nie wiem jak przeoczyłem linka do snapa. Temat do zamknięcia.
Odpowiedz
#10
0
Fajnie, że działa, ale to raczej tylko obejście problemu i niższa wersja programu. Problem z flatpakiem i z nowszą wersją pozostaje aktualny.
Odpowiedz


Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości